Trivsel

Troligen är din trivsel det allra viktigaste för att prestera bra och därigenom nå en hög kvalitet på din utbildning. Vi på Hälsingegymnasiet satsar därför verkligen på att du ska trivas tillsammans med oss. Det ska vara roligt att vakna på morgonen och ha en trivsam och givande dag på skolan. Alla får utrymme att vara sig själva hos oss, det finns ingen mall man ska följa eller fack att passa in i. Vi vill ha dig som du är! Dessutom har vi förmånen att få vistas i riktigt fräscha och ljusa lokaler. Vi trivs!

Liten skola

Den lilla skolan gör att alla känner alla och ingen faller mellan stolarna då det alltid är korta beslutsvägar. Det är också så att stämningen lätt blir bättre då skolan inte är så stor. Allt blir mer personligt och inte så anonymt som det lätt blir på en större skola. Vi vet att våra lärare och elever uppskattar det här, och det bidrar till en riktigt skön känsla på skolan.

Gemenskap

Att både elever och lärare känner gemenskap på skolan värderas mycket högt och är som vi ser det en förutsättning för goda resultat och en fungerande verksamhet. Vi kommer därför att ha många gemensamma aktiviteter under hela gymnasietiden. Aktiviteter är t.ex. skiddagar, Järvzoo, klassaktiviteter, friidrottsdagar, en hel rad studiebesök m.m. Här får ni elever också vara med och bestämma naturligtvis, inget är skrivet i sten.

Elevinflytande

Att du som elev känner att du får vara med och bestämma och ha synpunkter är en självklarhet för oss. Elevrådet har representanter från alla klasser och träffas varannan vecka. Ni tillfrågas vid olika beslut och sitter med och tycker till vid möten i viktiga frågor. Ni kommer också att vara med och ha synpunkter på vilka lärare som ska rekryteras till vår skola. Ni får intervjua den sökande på egen hand och sedan säga till oss vad ni tycker. Det är naturligtvis viktigt för oss som driver skolan att ni elever är nöjda med och trivs med era lärare. Funkar inte kommunikationen mellan lärare och elev saknas en viktig förutsättning för din utveckling.

En nära lärarkontakt

Varje elev har en mentor i form av en lärare som följer elevens utveckling genom hela gymnasietiden. Utvecklingssamtal sker varannan vecka då de senaste två veckorna diskuteras och utvärderas och de nästkommande planeras. Det är också lätt för dig som elev att ta upp något du funderar på eller som inte känns bra.
En nära kontakt med hemmet byggs också upp redan före skolstart och odlas genom utbildningen. Lärare (mentor), föräldrar och elev träffas över en fika, helst före skolstarten och pratar och lär känna varandra. Detta för att få en bra kontakt mellan skola och hem redan från första dagen. Sådana träffar kommer att äga rum senare under utbildningen också, en gång per termin. Vi tror också det här gör det lättare för dig som förälder att slå oss en signal om du undrar något, och det är precis dit vi vill komma.

Internationalisering

Vi vill ge dig nya perspektiv. Därför gör vi många besök dels inom landet men även utomlands. Vi vill ta med dig och dina klasskompisar ut i Europa för att se hur företag och lärosäten fungerar där. Under gymnasietiden kommer du därför att göra en resa som vi av erfarenhet vet betyder mycket för många ungdomars utveckling. Vissa saker kan du inte läsa dig till, de måste upplevas!