Student och bal vt-2015

Balen den 8 juni 2015:

Balen är på Scandic i Bollnäs och studenterna börjar anlända till Scandic vid 16:00.

Studenten den 10 juni 2015:

Studenterna springer ut på baksidan av skolan vid ca 10.30 och tas där emot av föräldrar, släktingar och vänner etc. Efter det ska alla ta sig ner till Långnäs. Studenterna går i ett samlat ”studenttåg” alt. åker traktorflak. Klockan 12.oo ska alla vara på plats på Långnäs. På Långnäs sker betygsutdelning, tal, stipendieutdelning, underhållning och det bjuds även på lite tilltugg. Avslut på dagen vid ca 14.00 (senast).

Lite bilder från balen och studenten 2014:

balen 5 student 1 student 6 student 5