På den här sidan loggar du som är elev eller vårdnadshavare in på Hälsingegymnasiets skolplattform; ”SchoolSoft”.  Syftet med SchoolSoft är att underlätta för både lärare, elever och vårdnadshavare. SchoolSoft gör det enkelt för vårdnadshavare att ta del av sina barns skolarbete och underlättar för eleverna när det gäller att strukturera och hålla koll på det dagliga skolarbetet. SchoolSoft underlättar även kommunikationen mellan vårdnadshavare, lärare och elever.

När du som elev eller vårdnadshavare loggar in finner du information om läxor, arbetsuppgifter och prov. Som vårdnadshavare eller myndig elev kan du även skicka meddelande till enskilda lärare. Om det skulle hända att en elev har ogiltig frånvaro så kommer du som vårdnadshavare få ett meddelande via SchoolSoft. SchoolSoft ser till att du som vårdnadshavare aldrig hålls ovetande om dina barns framsteg, arbetsbörda eller närvaro.

Logga in!

Manual – SchoolSoft för vårdnadshavare