Internationalisering – läs mer om våra resor

Skolans internationella kontakter och projekt

Sällan lär du sig så mycket som när du besöker ett nytt land för första gången, vi vill gärna bidra till att ge dig dessa upplevelser! Resan genomförs för närvararande på alla program. Följ gärna de som reser på våra resebloggar. Vilka som reser i den nya gymnasieskolan Gy 11 kan komma att se annorlunda ut.

Vissa saker, som känslan av att du behärskar och hittar i en storstad eller att se saker och platser du bara sett i böcker eller på TV, är omöjliga att läsa sig till eller se på en DVD i ett klassrum. Likaså känslan av att träffa människor från andra kulturer med ett annorlunda levnadssätt och kanske också andra värderingar. Allt detta sätter din egen vardag i ett nytt perspektiv och vidgar dina vyer.

Kanske har du aldrig varit utanför Sveriges gränser? Eller Nordens? Kanske blir din resa under din tid på Hälsingegymnasiet din första utan dina föräldrar till ett främmande land? Vi vill gärna bidra till att ge dig dessa upplevelser, därför lägger skolan undan pengar till er resa som blir av i trean.

Det beror lite på er själva hur mycket pengar som finns när det är dags för resan. Pengar som skolan måste lägga ut på skadegörelse tas från reskassan. Det blir ganska lätt – Ingen skadegörelse på skolan, inga pengar behöver tas ur kassan. Vi är rätt övertygade om att alla pengar blir kvar i reskassan.

De här pengarna kan räcka till en London- eller Parisresa på kanske fem dagar. Vill ni längre bort, kanske till Kina eller USA (finns exempelvis en gigantisk datamässa i Las Vegas), så kostar det ju dessvärre mer också. Dessa pengar får vi på bästa sätt jobba ihop under gymnasietiden innan resan. Vi har ju ganska gott om tid på oss, så det är egentligen bara fantasin som sätter gränsen för vart ni hamnar.

Under resan görs även flera bra studiebesök som ju också är en del av resans huvudsyfte. Det kan också vara ett utbyte med en utländsk skola eller liknande. Av detta får du med dig erfarenheter som är bra att ha både i ditt framtida arbetsliv och i ditt privatliv, och framförallt så är det ju faktiskt otroligt roligt och givande att resa!

Förmodligen så blir det två eller flera olika resor och du får möjlighet att välja om du vill resa kortare om du nöjer dig med det, eller längre om du vill göra det.

Självklart så är utomlandsresan inget tvång för dig som inte vill. Det är naturligtvis helt okej att du då stannar hemma och arbetar med något givande på skolan istället.