Personal

Skolans ledning

Roger Wallgren

Rektor, lärare i datorämnen

roger.wallgren@halsingegymnasiet.se

Dennis Malmberg

Biträdande rektor, lärare i Matematik och Naturguidning

dennis.malmberg@halsingegymnasiet.se

Nina Malmberg

Lärare i samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen

Susanne Elfving

Lärare i Svenska och Religion 

susanne.elfving@halsingegymnasiet.se

Johanna Björklund Hansson

Lärare i Idrott och hälsa och Historia

johanna@halsingegymnasiet.se

Marie Einarsson

Lärare i Svenska och Samhällskunskap

marie.einarsson@halsingegymnasiet.se

Erik Jonsson

Lärare i Svenska, Engelska och Psykologi

erik.jonsson@halsingegymnasiet.se

Thomas Röstberg
Björn Bäckström
Aanette Ramstrand

Lärare i Engelska och Franska

aanette.ramstrand@halsingegymnasiet.s

Cecilia Hergefeldt

Lärare i Svenska och Samhällskunskap

cecilia.hergefeldt@halsingegymnasiet.se

Bo Larsson

Lärare i Spanska

bo.larsson@halsingegymnasiet.se

Ola Lindgren

Lärare i media- och dataämnen

Magnus Bolinder

Lärare i Gymnasiearbete och Media- och dataämnen 

magnus.bolinder@halsingegymnasiet.se

Kattis Olsson

Lärare i Media- och dataämnen

kattis.olsson@halsingegymnasiet.se

Lärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen

Fredrik Waller

Lärare i Matematik och Kemi

fredrik.waller@halsingegymnasiet.se

Fredrik Svensson

Lärare i Fysik och Teknik

fredrik.svensson@halsingegymnasiet.se

Jonas Nyberg

Lärare i Matematik 

jonas.nyberg@halsingegymnasiet.se

Niklas Dahrén

Lärare i Kemi, Biologi och Gymnasiearbete

niklas.dahren@halsingegymnasiet.se

Toni Duveskog

Lärare i Matematik

toni.duveskog@halsingegymnasiet.se

Anders Löthgren
Ulrika Bengtsson

Speciallärare i Matematik 

ulrika.bengtsson@halsingegymnasiet.se

Johnny Malmberg

Lärare i Biologi och Naturkunskap 

johnny.malmberg@halsingegymnasiet.se

Theres Arvidsson

Lärare i Matematik och Fysik

theres.arvidsson@halsingegymnasiet.se

Övrig personal

Karina Prozenko

Kurator
(Jobbar tisdagar och onsdagar)
Tel 0278-151 52
karina@halsingegymnasiet.se

Gun-Marie Malmberg

Skolsköterska
(Jobbar onsdagar)
gun-marie.malmberg@halsingegymnasiet.se

Mia Olsson

Studie- och yrkesvägledare (SYV), skoladministratör

0278-75 10 55

mia.olsson@halsingegymnasiet.se 

Lilian Wallgren

Skolsamordnare och elevassistent 

lilian.wallgren@halsingegymnasiet.se

Anneli Malmberg
Mat och Städ
Erik Ivarsson

Mat, IT-resurs m.m.

erik.ivarsson@halsingegymnasiet.se

Emma Hansson
Mat och städ