Personal

Skolans ledning

Roger Wallgren

Skolledare, rektor och lärare i datorämnen
0278-15000
070-5847374

roger.wallgren@halsingegymnasiet.se

Dennis Malmberg

Skolledare och lärare i Matematik och Naturguidning
073-0805655

dennis.malmberg@halsingegymnasiet.se

Johanna Malmberg

Skolledare och lärare i Idrott & hälsa och Naturguidning            073-6242257

johanna@halsingegymnasiet.se

Lilian Wallgren

Skolledare och skolservice
070-111 04 88


lilian.wallgren@halsingegymnasiet.se

Lärare i samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen

Susanne Elfving

Lärare i Svenska som andraspråk och Religion susanne.elfving@halsingegymnasiet.se

Håkan Nilsson
Lärare i Engelska och Spanska

hakan.nilsson@halsingegymnasiet.se

Johan Åström

Lärare i samhällskunskap, privatjuridik och ledarskap och organisation

johan.astrom@halsingegymnasiet.se

Lina Schools

Lärare i Idrott och Hälsa

lina.schols@halsingegymnasiet.se

 

Thomas Röstberg
Björn Bäckström
Aanette Ramstrand

Lärare i Engelska och Franska

aanette.ramstrand@halsingegymnasiet.s

Hans Ebbevall

Lärare i Svenska och Historia

hans.ebbevall@halsingegymnasiet.se

Cecilia Hergefeldt

Lärare i Svenska och Samhällskunskap cecilia.hergefeldt@halsingegymnasiet.se

Bo Larsson
Ola Lindgren
Henrik Engholm

Lärare i Svenska och Historia

henrik.engholm@halsingegymnasiet.se

Lärare i media- och dataämnen

Magnus Bolinder

Lärare i Gymnasiearbete, Entreprenörskap och Media- och dataämnen 

magnus.bolinder@halsingegymnasiet.se

Lars Eliasson

Lärare i Media- och dataämnen

lars.eliasson@halsingegymnasiet.se

Lärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen

Fredrik Waller
Fredrik Svensson
Lärare i Fysik och Teknik

fredrik.svensson@halsingegymnasiet.se

Jonas Nyberg

Lärare i Matematik och Fysik 

jonas.nyberg@halsingegymnasiet.se

Niklas Dahrén
Lärare i Kemi, Naturvetenskaplig specialisering och Gymnasiearbete

niklas.dahren@halsingegymnasiet.se

Anders Löthgren
Erik Fors
Ulrika Bengtsson

Speciallärare i Matematik 

ulrika.bengtsson@halsingegymnasiet.se

Johnny Malmberg

Lärare i Biologi och Naturkunskap  

johnny.malmberg@halsingegymnasiet.se

Elevhälsoteam

Karina Prozenko

Kurator
(Jobbar tisdag-torsdag)
Tel 0278-151 52
karina@halsingegymnasiet.se

Gun-Marie Malmberg

Skolsköterska
(Jobbar onsdagar och torsdagar)
Tel 0705445507

gun-marie.malmberg@halsingegymnasiet.se

Mia Olsson

Studie- och yrkesvägledare (SYV), skoladministratör
0278-75 10 55

mia.olsson@halsingegymnasiet.se 

Lilian Wallgren
Roger Wallgren
Ulrika Bengtsson

Speciallärare i Matematik

ulrika.bengtsson@halsingegymnasiet.se 

Övrig personal

Anneli Malmberg
Mat och Städ
Simon Stockhaus

IT-resurs m.m.

Erik Ivarsson

Kamratstödjare, IT-resurs, mat m.m. erik.ivarsson@halsingegymnasiet.se

Emma Hansson
Mat och städ