Personal

Skolans ledning

Roger Wallgren
Rektor, lärare i datorämnen

roger.wallgren@halsingegymnasiet.se

Dennis Malmberg
Biträdande rektor, lärare i Matematik och Naturguidning

dennis.malmberg@halsingegymnasiet.se

Lärare i samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen

Susanne Elfving
Lärare i Svenska som andraspråk och Religion 

susanne.elfving@halsingegymnasiet.se

Johanna Malmberg

Lärare i Idrott och hälsa, Naturguidning och Psykologi

johanna@halsingegymnasiet.se

Marie Einarsson
Lärare i Svenska, Samhällskunskap och Internationell ekonomi, speciallärare i Svenska

marie.einarsson@halsingegymnasiet.se

Håkan Nilsson
Lärare i Engelska och Spanska

hakan.nilsson@halsingegymnasiet.se

Thomas Röstberg
Björn Bäckström
Aanette Ramstrand
Lärare i Engelska och Franska

aanette.ramstrand@halsingegymnasiet.s

Hans Ebbevall
Lärare i Svenska och Historia

hans.ebbevall@halsingegymnasiet.se

Cecilia Hergefeldt
Lärare i Svenska och Samhällskunskap

cecilia.hergefeldt@halsingegymnasiet.se

Bo Larsson
Lärare i Spanska

bo.larsson@halsingegymnasiet.se

Ola Lindgren

Lärare i media- och dataämnen

Magnus Bolinder
Lärare i Gymnasiearbete och Media- och dataämnen 

magnus.bolinder@halsingegymnasiet.se

Kattis Olsson
Lärare i Media- och dataämnen

kattis.olsson@halsingegymnasiet.se

Lärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen

Fredrik Waller
Lärare i Matematik och Naturguidning

fredrik.waller@halsingegymnasiet.se

Fredrik Svensson
Lärare i Fysik och Teknik

fredrik.svensson@halsingegymnasiet.se

Jonas Nyberg

Lärare i Matematik och Fysik 

jonas.nyberg@halsingegymnasiet.se

Niklas Dahrén
Lärare i Kemi, Naturvetenskaplig specialisering och Gymnasiearbete

niklas.dahren@halsingegymnasiet.se

Anders Löthgren
Ulrika Bengtsson
Speciallärare i Matematik 

ulrika.bengtsson@halsingegymnasiet.se

Johnny Malmberg
Lärare i Biologi, Naturkunskap och Matematik 

johnny.malmberg@halsingegymnasiet.se

Theres Söder
Lärare i Fysik, Programmering och Webbutveckling

theres.soder@halsingegymnasiet.se

Övrig personal

Karina Prozenko
Kurator
(Jobbar tisdagar och onsdagar)
Tel 0278-151 52
karina@halsingegymnasiet.se
Gun-Marie Malmberg
Skolsköterska
(Jobbar onsdagar)
gun-marie.malmberg@halsingegymnasiet.se
Mia Olsson
Studie- och yrkesvägledare (SYV), skoladministratör

0278-75 10 55

mia.olsson@halsingegymnasiet.se 

Lilian Wallgren
Skolsamordnare och elevassistent 

lilian.wallgren@halsingegymnasiet.se

Anneli Malmberg
Mat och Städ
Erik Ivarsson
Mat, IT-resurs m.m.

erik.ivarsson@halsingegymnasiet.se

Emma Hansson
Mat och städ