Ledighetsansökan

Vi tycker att det är viktigt att du är i skolan och deltar i dina studier, men du kan beviljas ledighet vid speciella tillfällen. Som speciella tillfällen räknas till exempel jämna födelsedagar för nära anhörig, bröllop och dödsfall.

Vi uppmanar att semesterresor/älgjakt/körlektioner m.m. läggs utanför skoltiden och ledighet beviljas inte för dessa aktiviteter. Vid frånvaro för dessa aktiviteter rapporteras du till CSN vilket kan medföra att studiebidraget dras in. Läs mer om CSN:s riktlinjer och regler på CSN.se. För Riskettan, halkbana samt uppkörning får du ledigt.

Om elev skall vara ledig del av en dag, så pratar elev/vårdnadshavare (beroende på om eleven är myndig) med mentor, som då lägger in det i Schoolsoft.

Om eleven skall söka ledigt en eller flera dagar, så söker man ledigt i Schoolsoft, ni hittar det i menyn till vänster. Om eleven är omyndig så syns inte funktionen eftersom det då är vårdnadshavare som söker ledigheten.

OBS! Var tydlig med att skriva orsak till varför du skall vara ledig.

Det är även viktigt att du ALLTID söker ledigt för utlandsresor, trots att vi inte ger ledigt för det, eftersom det då skall rapporteras på ett speciellt sätt till CSN (det blir inte rapporterat som skolk).

För att eleven ska beviljas ledighet måste han/hon även tagit kontakt med sina lärare innan sin ledighet och lagt upp en planering med respektive lärare (fyll i detta nedan).

Vid ledighet då nationella prov ges får eleven skriva det nationella provet vid nästa ordinarie provtillfälle då provet ges på skolan.

Den som kan bevilja dig ledighet är SYV Mia Olsson eller rektor Roger Wallgren