Ledighetsansökan

Vi tycker att det är viktigt att du är i skolan och deltar i dina studier, men du kan beviljas ledighet vid speciella tillfällen. Som speciella tillfällen räknas till exempel jämna födelsedagar för nära anhörig, bröllop och dödsfall.

Vi uppmanar att semesterresor/älgjakt/körlektioner m.m. läggs utanför skoltiden och ledighet beviljas inte för dessa aktiviteter. Vid frånvaro för dessa aktiviteter rapporteras du till CSN vilket kan medföra att studiebidraget dras in. Läs mer om CSN:s riktlinjer och regler på CSN.se. För Riskettan, halkbana samt uppkörning får du ledigt.

För att eleven ska beviljas ledighet måste han/hon även tagit kontakt med sina lärare innan sin ledighet och lagt upp en planering med respektive lärare (fyll i detta nedan). Om läraren anser att eleven behöver delta i undervisningen för att inte missa viktiga moment beviljas inte ledighet.

Vid ledighet då nationella prov ges får eleven skriva det nationella provet vid nästa ordinarie provtillfälle då provet ges på skolan.

Den som kan bevilja dig ledighet är SYV Mia Olsson

Ledighetsansökan