Provdatum Nationella prov

Nationella prov

Nedanstående datum gäller för nationella prov under läsåret 2016/2017 (alla prov finns också inlagda i kalendern på schoolsoft)

Vi vill understryka att det är mycket viktigt att närvara vid dessa prov. Det är mycket olyckligt om resor och liknande planeras så de krockar med dessa datum.

Läsåret 2017/2018

Kurs Del Vecka Provdatum Provtid
Engelska 5 A från v. 39 icke tidsbunden 15 minuter/ per elevpar + 15 minuter för enskild förberedelse
Engelska 5 C 46 fr 17 nov 2017 80 min*
Engelska 5 B 48 on 29 nov 2017 90 + 50 min (reading resp. listening)*
Engelska 5 A från v. 11 icke tidsbunden 15 minuter/ per elevpar + 15 minuter för enskild förberedelse
Engelska 5 C 17 on 25 april 2018 80 min*
Engelska 5 B 18 fr 4 maj 2018 90 + 50 min (reading resp. listening)*
Engelska 6 A från v. 39 icke tidsbunden 15 minuter/ per elevpar + 15 minuter för enskild förberedelse
Engelska 6 C 47 on 22 nov 2017 100 min*
Engelska 6 B 48 ti 28 nov 2017 90 + 50 min (reading resp. listening)*
Engelska 6 A från v. 11 icke tidsbunden 15 minuter/ per elevpar + 15 minuter för enskild förberedelse
Engelska 6 C 17 fr 27 april 2018 100 min*
Engelska 6 B 18 on 2 maj 2018 90 + 50 min (reading resp. listening)*
Matematik 1a,1b,1c A icke tidsbunden ca. 30 min per grupp 3-4 elever
Matematik 1a,1b,1c B+C+D 50 ti 12 dec 2017 delprov B: 60 min (rekommenderad rast)*
delprov C: 60 min (rekommenderad längre rast)*
delprov D: 120 min*
Matematik 1a,1b,1c A icke tidsbunden ca. 30 min per grupp 3-4 elever
Matematik 1a,1b,1c B+C+D 20 to 17 maj 2018 delprov B: 60 min (rekommenderad rast)*
delprov C: 60 min (rekommenderad längre rast)*
delprov D: 120 min*
Matematik 2a,2b,2c B+C+D 49 fr 8 dec 2017 delprov B+C: 120 min (rekommenderad längre rast)*
delprov D: 120 min*
Matematik 2a,2b,2c B+C+D 20 fr 18 maj 2018 delprov B+C: 120 min (rekommenderad längre rast)*
delprov D: 120 min*
Matematik 3b,3c A icke tidsbunden förberedelse: 60 min
ca. 20–25 min per grupp 3–4 elever
Matematik 3b,3c B+C+D 50 to 14 dec 2017 delprov B+C: 120 min (rekommenderad rast)*
delprov D: 120 min*
Matematik 3b,3c A icke tidsbunden förberedelse: 60 min
ca. 20–25 min per grupp 3–4 elever
Matematik 3b,3c B+C+D 20 ti 15 maj 2018 delprov B+C: 120 min (rekommenderad rast)*
delprov D: 120 min*
Matematik 4 B+C+D 49 to 7 dec 2017 delprov B+C: 150 min (rekommenderad rast)*
delprov D: 120 min*
Matematik 4 B+C+D 20 on 16 maj 2018 delprov B+C: 150 min (rekommenderad rast)*
delprov D: 120 min*
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 A genomförs på lektionstid före delprov B och C ca. 10 min per elev
Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1 B 47 ti 21 nov 2017 120 min (180 min för svenska som andraspråk)*
Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1 C 47 to 23 nov 2017 180 min*
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 A genomförs på lektionstid före delprov B och C ca. 10 min per elev
Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1 B 16 ti 17 april 2018 120 min (180 min för svenska som andraspråk)*
Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1 C 16 to 19 apil 2018 180 min*
Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3 A 46 to 16 nov 2017 240 min*
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 B genomförs efter delprov A ca. 10 min per elev
Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3 A 19 ti 8 maj 2018 240 min*
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 B genomförs efter delprov A ca. 10 min per elev

* 5-10 min för instruktioner tillkommer