Fuskpolicy

Policy vid fusk

 

Vad är fusk?

Fusk under prov är all användning av otillåtna hjälpmedel. Även kommunikation t ex viskningar, tal och gester är att betrakta som fusk. Mobiltelefoner lämnas till läraren eller skall förvaras i en stängd väska på golvet. Lyssning under provet kan ske i samråd med läraren. Mobilen ska då förvaras i väskan med lång hörlursslad

 

Vid arbeten och inlämningsuppgifter är alla avskrifter som inte är redovisade med källangivelse att betrakta som fusk. Det är inte tillåtet att i eget namn lämna in eller framföra sådant andra skrivit eller sagt oavsett om det är hämtat från tidningar, böcker, internet eller någon annan källa. Detta gäller även översättningar.

 

Vad händer om en elev ertappas med fusk?

Om fusk upptäcks under provtillfället avbryts provet omedelbart för eleven. Samma sak gäller om eleven t ex har en lapp eller något annat som vaktande lärare önskar granska, men eleven vägrar lämna ifrån sig. Eleven lämnar omedelbart salen och rättande lärare kommer ej att befatta sig med provet. Det innebär att de inte finns med som betygsunderlag för läraren när det är dags att sätta slutbetyg för den berörda kursen.

 

Läraren samtalar alltid med eleven. Elevens mentor och ansvarig rektor ska alltid informeras. Rektor informerar alltid vårdnadshavare för omyndig elev.

 

Vid upprepat fusk utfärdar rektor en skriftlig varning till eleven. I enlighet med 5 kap. 17 § skollagen (2010:800) kan fusk i gymnasieskolan även leda till avstängning från utbildningen.