Följande språk erbjuder vi (om antalet elever är minst 5 st):
Italienska
Tyska
Spanska
Franska
Arabiska
Kurdiska
Tigrinja
Persiska