Följande språk erbjuder vi (om antalet elever är minst 7 st per språk):
Spanska
Franska
Tyska
Arabiska
Kurdiska
Tigrinja
Persiska