Kvalitet

Att göra vårt allra yttersta för att erbjuda dig som elev högsta möjliga kvalitet på din utbildning är det viktigaste. För att höja kvaliteten på våra utbildningar så har vi påbörjat ett omfattande utvecklingsarbete som framförallt innefattar ”formativ bedömning” och ”kollegialt lärande”. Detta i kombination med modern teknik, engagerade lärare och läxhjälp varje dag tror vi kommer underlätta för våra elever och höja deras måluppfyllelse. Då du går vidare till högskola och universitet ska du känna att du ligger steget före, det ska märkas att du studerat på Hälsingegymnasiet.

Läs mer här nedan om engagerade lärare, formativ bedömning, kollegialt lärande, modern teknik och läxhjälp varje dag.

Engagerade lärare

Våra lärare håller en mycket hög standard och det tycker vi är det allra viktigaste för en kvalitativ utbildning. Det är också en av de två saker som våra elever upplever vara det bästa med Hälsingegymnasiet. Vi gjorde tidigare i höst en anonym enkät med våra ettor. Där frågade vi vad som är det bästa med Hälsingegymnasiet? Svaret vi fick var ”Den sköna stämningen på skolan och att vi har så bra och engagerade lärare”. Det tycker vi känns otroligt bra att höra.

Formativ bedömning

Vi arbetar med formativ bedömning på Hälsingegymnasiet. Det innebär att du som elev hela tiden blir bedömd på ett sådant sätt att du vet vad du ska göra för att komma vidare och nå en högre nivå på dina kunskaper. Vi nöjer oss inte med att ge dig ett betyg på det prov du skrivit, och lämna dig själv åt att klura ut vad du istället borde göra för att komma vidare i dina studier. Vi vill på ett tydligt sätt belysa dina styrkor och dina utvecklingsområden. Visa vad du behöver utveckla och visa vad du redan är riktigt bra på. Som elev är det din rättighet att veta åt vilket håll du ska sträva för att nå så långt som möjligt. Vi tar det här på allvar och gör vårt yttersta för att du ska lyckas nå dina mål.

Kollegialt lärande

På Hälsingegymnasiet arbetar lärarna kollegialt. Det innebär att ”vi lär av varandra” vilket i praktiken bl.a. innebär att vi besöker varandras lektioner och sedan sätter oss ned och diskuterar lektionen med varandra. Genom att göra detta lyfts problem och svårigheter till ytan och tillsammans kan vi hitta lämpliga lösningar för att utveckla vår undervisning. Modern forskning har visat att de skolor som arbetar med kollegialt lärande också lyckas bättre än andra skolor. I många av de länder där skolresultaten är höga så arbetar lärarna kollegialt och vi tror därför att vi är helt rätt ute här på Hälsingegymnasiet!

Modern teknik

Vi arbetar med ny och fräsch teknik, alla har en egen bärbar dator, vilket är praktiskt och möjliggör hemarbete i de olika datorbaserade kurserna med de rätta mjukvarorna. För att smidigt visa program, webbsidor och genomgångar har vi projektorer i alla klassrum. Genomgångar sker ofta via powerpoint och projektor. Skolan har också en skolplattform Schoolsoft där eleverna hittar allt kursmaterial i sina resp. kurser. På skolplattformen hittar eleverna även; schema, studieplan, närvaro, matsedel, kalender etc. Men det viktigaste på skolplattformen är nog ändå lektionsplaneringar och veckoplaneringar som lärarna kan skapa och lägga ut till alla sina klasser. I dessa planeringar kan läraren även bifoga uppgifter och kursmaterial som eleven ska göra och arbeta med under resp. lektion. Eleverna får då en jättebra översikt över sin skoldag och sin skolvecka. Detta underlättar även för de elever som är sjuka eller av andra anledningar inte kan delta i undervisningen för tillfället.

Skolan har även en egen youtube-sida där undervisningsfilmer i matematik, naturvetenskap och teknik läggs ut. Det finns flera fördelar med undervisningsfilmer; eleverna kan titta hemma och sedan kan mer fokus istället läggas på att lösa uppgifter i skolan istället för att läraren har långa genomgångar, elever som är sjuka kan titta på genomgångarna och missar därför inte så mycket, repetition inför prov etc.

En grafritande räknare får du också av oss då du påbörjar din utbildning.

Skolan har även tillgång till en modern och välutrustad lab. sal och en egen fotostudio med de tillbehör som behövs.

Läxhjälp varje dag

Eleverna erbjuds läxhjälp varje dag före och efter skolan! Elever som har svårt att hänga med i den ordinarie undervisningen eller högpresterande elever som vill fördjupa sig ännu mer i ett ämne erbjuds att delta i våra ”läxhjälpspass”. Minst 1 lärare finns att tillgå under varje pass.