Kursplaner för respektive inriktning

Kursplaner till utbildningarna

OBS! Gäller endast för dig som börjat Teknikprogrammet innan Gy11.

Under din gymnasietid läser du 2 500 gymnasiepoäng. Dessa fördelas under de tre åren i 50, 100 och 200 poängskurser. Hur vi valt att fördela kurserna över de tre åren kan du se här. (Observera att elektronikinriktningen ej längre är sökbar för intag Ht-2010)