Individuellt val

Det individuella valet

Du som börjat gymnasiet innan Gy11 läser 300 poäng på individuella valet, som som börjar höstterminen 2011 eller senare läser 200 poäng individuellt val. På Hälsingegymnasiet erbjuder vi ett antal olika kurser för ditt individuella val.

Kurserna på det individuella valet är utlagda med 100 poäng per läsår (för Gy11 ligger ditt individuella val år 2 och 3). Här finns både praktiska och teoretiska kurser som gör det möjligt för dig att bredda och fördjupa dina kunskaper inom något ämnesområde som du är speciellt intresserad av. Du kan också välja kurser som ger dig ännu större möjligheter att studera vidare på högskola eller universitet.

Exempel på kurser du kan välja (kan variera mellan åren efter intresse), kurserna kommer även att byta namn och förändras något i den nya gymnasieskolan (Gy 11):

Språk som erbjuds är (vilket/vilka språk som erbjuds beror på intresset för respektive språk, för en bra språkinlärning är det önskvärt med en gruppstorlek där man har möjlighet att öva sin språkfärdighet även muntligt)

Spanska – Nybörjare & fortsättning
Tyska -Nybörjare & fortsättning

Övriga exempel:

Fotografisk bild
Historia
Geografi
Specialidrott (pågår under två år)
Webbdesign
instrument/ensamble
Psykologi
Filosofi
Projekt & Företagande
Fotografisk bild
Astronomi
Filmkunskap
Natur & Friluftsliv A
Natur & Friluftsliv B