Högsta möjliga kvalitet

Det viktigaste för oss är att  våra elever får högsta möjliga kvalitet på utbildningen. Det är mot hög kvalitet och trivsel alla andra fokuspunkter strävar – formativ bedömning, engagemang, gemenskap, hälsa, internationalisering och ny teknik.

Våra lärare håller en mycket hög standard. Det är en av de två saker som våra elever upplever vara det bästa med Hälsingegymnasiet. Vi gjorde tidigare i höst en anonym enkät med våra ettor. Där frågade vi vad som är det bästa med Hälsingegymnasiet? Svaret vi fick var ”Den sköna stämningen på skolan och att vi har så bra och engagerade lärare”. Det tycker vi känns otroligt bra att höra.

Dessutom genomför vi just nu en stor satsning på våra lärare och deras kompetensutveckling. Hela fem lärare hos oss genomför för närvarande vidareutbildning i sina ämnen, de flesta på masternivå! Ämnena är: Medicin, Matematikdidaktik, Psykologi, Ledarskap och Specialpedagogik. Denna utveckling kommer att göra att vi på ett ännu bättre sätt kan stimulera våra elever och hjälpa dem nå sin fulla potential!

”Då du går vidare till högskola och universitet ska du känna att du ligger steget före, det ska märkas att du studerat på Hälsingegymnasiet.” Skolledningen