Teknikprogrammet – med inriktning samhällsbyggande och miljö

Teknikprogrammet – med inriktning samhällsbyggande och miljö

Gymnasiegemensamma ämnen
1100p
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1a:1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1c 100
Matematik 2c 100
Matematik 3c 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
eller
Svenska som andraspråk 1 /100/
Svenska som andraspråk 2 /100/
Svenska som andraspråk 3 /100/
Programgemensamma karaktärsämnen
400p
Fysik 1 150
Kemi 1 100
Teknik 1 150
Inriktningsämnen Samhällsbyggande och miljö
300p
Arkitektur – hus 100
Hållbart samhälsbyggande 100
Miljö och energikunskap 100
Programfördjupning
400p
Cad 1 50
Cad 2 50
Historia 1a:2 50
Psykologi 50
och
Entreprenörsskap 100
Digitalt skapande 100
eller
Geografi 1 100
Historia 2 100
Individuellt val
200p
Gymnasiearbete
100p