Teknikprogrammet

På vårt teknikprogram kan du välja mellan tre olika inriktningar; Teknikvetenskap, Informations- och medieteknik samt Design och produktutveckling. Vilken av de tre inriktninganra du väljer bestämmer du på vårterminen i årskurs ett. Det innebär alltså att alla elever som valt Teknikprogrammet läser tillsammans första året. Du får under året prova på de olika inriktningarna för att kunna göra ett val som passar sig så bra som möjligt.

Samtliga tre inriktningar ger en bred behörighet för vidare studier på hög-skola och universitet.

Mer information om programmet och de 3 inriktningarna

Programplan – Teknikvetenskap
Programplan – Informations- och medieteknik
Programplan – Design och produktutveckling