På vårt teknikprogram kan du välja mellan två olika inriktningar; Teknikvetenskap och Informations- och medieteknik. Inriktningen ansöker du till under vårterminen i årskurs ett (om för många elever väljer samma inriktning så kommer betygen i åk 1 avgöra vilka som har förtur). Det innebär alltså att alla elever som valt Teknikprogrammet läser tillsammans första året. Du får under året prova på de olika inriktningarna för att kunna göra ett val som passar sig så bra som möjligt.

 Båda inriktningarna ger en bred behörighet för vidare studier på högskola och universitet.

Programinformation (katalog med info om alla program)

Kursplaner (alla program)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På vårt teknikprogram kan du välja mellan två olika inriktningar; Teknikvetenskap och Informations- och medieteknik. Inriktningen ansöker du till under vårterminen i årskurs ett (om för många elever väljer samma inriktning så kommer betygen i åk 1 avgöra vilka som har förtur). Det innebär alltså att alla elever som valt Teknikprogrammet läser tillsammans första året. Du får under året prova på de olika inriktningarna för att kunna göra ett val som passar sig så bra som möjligt.

 Båda inriktningarna ger en bred behörighet för vidare studier på högskola och universitet.

Programinformation (katalog med info om alla program)

Kursplaner (alla program)