Naturvetenskapliga programmet – Programstruktur

Naturvetenskapsprogrammet

Gymnasiegemensamma ämnen
1150p
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1c 100
Matematik 2c 100
Matematik 3c 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
eller
Svenska som andraspråk 1 /100/
Svenska som andraspråk 2 /100/
Svenska som andraspråk 3 /100/
Programgemensamma karaktärsämnen
450p
Biologi 1 100
Fysik 1 150
Kemi 1 100
Moderna språk 1 100
Inriktningsämnen Naturvetenskap
400p
Biologi 2 100
Fysik 2 100
Kemi 2 100
Matematik 4 100
Programfördjupning
200p
Matematik 5 100
Fysik 3 100
Individuellt val
200p
Gymnasiearbete
100p