Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Klicka på nedanstående länk för att ta del av allmänna råd för att arbeta med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram i skolan. Pdf-filen är producerad av skolverket och ligger även ute på deras hemsida. Råden är tänkta att fungera som ett praktiskt redskap i arbetet med att stödja en elev i behov av extra anpassningar och särskilt stöd.

Arbete med extra stöd, anpassningar och åtgärdsprogram