20150119_132041 20150119_132149 20150119_103307

Naturtvåorna hade nyligen profilperiod, under två heldagar, med medicinskt fokus; ”Hjärta och blod”. Moment som ingick var att mäta blodtryck, utföra ett EKG, lyssna på hjärtat, mäta puls före och efter fysisk aktivitet, ta blodprov och ta reda på sin egen blodgrupp, färga sitt eget blod för att se olika typer av blodkroppar, testa dykreflexen, dissekera fårhjärtan etc. Ena dagen ingick även ett intressant studiebesök till ambulansen i Bollnäs.

20150119_093626