2 3 4 5

7

Under vecka 4 var det dags för profilperiod 2 på skolan. Ettorna hade profilperiod under måndag och tisdag och tvåorna under onsdag och torsdag.

Under måndagen besökte naturettorna och teknikettorna (inr. teknikvetenskap) Örebro universitet och fick där ta del av information om deras kemiprogram med inriktning mot forensisk (kriminalteknik). Eleverna fick även en rundvandring på 5 olika stationer där de fick se avancerad utrustning för att identifiera okända ämnen. De fick bl.a. se en gaskromatograf, vätskekromatograf och masspektrometer. Eleverna fick även en föreläsning om den forskning som bedrivs på universitetet inom kemi. På hemvägen blev det McDonalds!

Under tisdagen gjorde eleverna laborationer på skolan. Teknikeleverna konstruerade broar med hjälp av glasspinnar medan natureleverna fick bestämma giftkoncentrationen i olika prov med hjälp av två metoder; titrering och spektroskopi. Eleverna fick även analysera bläcket i olika pennor med hjälp av papperskromatografi för att se vem som hade skrivit ett brev.