I åk 1 är naturvetenskapsprogrammet profilerat mot kriminalteknik medan det i åk 2 är profilerat mot medicin.  Profilperiod 1 för naturtvåorna gick av stapeln onsdag och torsdag vecka 47 och hade fokus mot medicinsk mikrobiologi. Eleverna fick bl.a. odla bakterier och undersöka vilken effekt olika typer av antibiotika hade på bakterietillväxten. Eleverna fick även utföra ett ELISA-test för att undersöka om två personer hade HIV (simulerade prov givetvis!). Förutom detta utfördes s.k. gramfärgning av bakterier, mikroskopering av olika bakterier, insamling av bakterier från olika ytor etc. Profilperioden avslutades med en film som heter ”Virus är fienden” med Lennart Nilsson.

 

20141119_144605 20141119_132406 20141119_104110 20141120_112319 20141120_10432020141120_104256