Naturguidningsettorna vandrade i helgen Hälsingeleden från Harsa till Bolle! Alla 42 gjorde ett otroligt bra jobb och vi lärare var väldigt imponerade! På ovanstående bild befinner vi oss vid Byvallen ovanför Simeå. Bilden nere till vänster är från ett hygge vid Svedåsen och bilden till höger är tagen vid vår lägerplats i Acktjärbo.
1 2