Klasserna delades in i grupper som samlade så mycket poäng som möjligt på olika stationer.