UF-företagen presenterar sig och sina företag för juryn som utser Bollnäs bästa UF