Kebnekaise

Natur och friluftsliv B var återigen på besök på rymdforskningsstationen Esrange och besteg sedan toppen av Kebnekaise