Fredagen innan lovet var det friluftsdag

Ettor, tvåor och treor delades in i lag för att lära känna varandra och tävlade i skoljakten. Uppdragen var bland annat att hitta ett bleckblåsinstrument och spela en melodi.

Denna grupp gjorde ett bra jobb, trots att instrumentet inte var av rätt typ.