V 43 besökte Johan von Geffen från Ung privatekonomi/Unga aktiesparare alla ettor och föreläste om just privatekonomi.